டாக்டர் ஷேக் அலாவுத்தீன்


டாக்டர் ஷேக் அலாவுத்தீன் அவர்கள் சீனாவில் உள்ள ஸேஜியங்க் மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் பயின்ற முதல் இந்தியர். அங்கு சீனா பரம்பரைதற்போது இவர் சவூதி அரேபியாவில் மருத்துவ ஆலோசகராக பணியாற்றிவருகிறார். தற்போது மருத்துவத்தில் நடைபெற்றுவரும் மோசடிகளை மக்களுக்கு எளிமையாகவும், நகைச்சுவையாகவும், தைரியமாகவும் விளக்குவதில் பிரபலமானவர்.இவரைப் பற்றி மேலும் அறிய இவரது இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்: டாக்டர் ஷேக் அலாவுத்தீன் அவர்கள் சீனாவில் உள்ள ஸேஜியங்க் மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் பயின்ற முதல் இந்தியர். அங்கு சீனா பரம்பரைதற்போது இவர் சவூதி அரேபியாவில் மருத்துவ ஆலோசகராக பணியாற்றிவருகிறார். தற்போது மருத்துவத்தில் நடைபெற்றுவரும் மோசடிகளை மக்களுக்கு எளிமையாகவும், நகைச்சுவையாகவும், தைரியமாகவும் விளக்குவதில் பிரபலமானவர்.இவரைப் பற்றி மேலும் அறிய இவரது இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்: http://www.naturecuredr.com
lisinopril and citrus go lisinopril and citrus