அரபி பைத்
அரபி பைத்
1. நபி யுன் நபி (ஜைன் பிகா)
Posted Date
26/10/06
Size
812
Duration
03:21
Downloaded
7344
Listened
7371
2. அல்லாஹு அல்லாஹு அல்லாஹு அல்லாஹ்
Posted Date
02/10/06
Size
7,445
Duration
30:43
Downloaded
7465
Listened
8557
3. அல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்
Posted Date
24/09/06
Size
6,632
Duration
27:21
Downloaded
4608
Listened
3930
காஜா முயீனுத்தீன் பாகவி
1. யா நபி ஸலாமலைக்கும்
Posted Date
01/04/07
Size
1,230
Duration
05:04
Downloaded
4376
கோட்டை மஸ்ஜித், துபை On: 31/03/07 Listened
3859