S.No. Title Size (KB) கால அளவு Listen Save
முஹம்மது இஸ்மாயில் ஹஸனி M.A., M.Phil
1 அல்-பகரா விளக்கவுரை - எது அறிவு (21-Jan-2011) 31,92545:22
2 அல்-பகரா விளக்கவுரை - சுப்ஹானல்லாஹ்(19-Nov-2010) 28,06359:50
3 அல்-பகரா விளக்கவுரை - திசைகள் (5-Nov-2010) 42,03501:11:42
4 அல்-பகரா விளக்கவுரை - தொழுகை (12-Nov-2010) 40,05101:08:19
5 அல்-பகரா விளக்கவுரை - தொழுகை (2-Jul-2010) 25,63354:38
6 அல்-பகரா விளக்கவுரை - பாப்ரி மஸ்ஜித் தீர்ப்பு (01-Oct-2010) 29,70950:40
7 அல்-பகரா விளக்கவுரை - பாப்ரி மஸ்ஜித் தீர்ப்பு (24-Sep-2010) 38,45501:05:35
8 அல்-பகரா விளக்கவுரை - ரமளானிற்குப் பின் (17-Sep-2010) 34,78759:00
9 அல்-பகரா விளக்கவுரை - (14-Jan-2011) 32,49746:11
10 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 045) 20,74342:13
11 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 046) 30,65501:00:54
12 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 047) 33,86701:03:08
13 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 048) 10,69735:25
14 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 049) 17,13555:07
15 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 050) 31,45301:00:22
16 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 052) 39,29301:15:38
17 அல்-பகரா விளக்கவுரை (04-Feb-2011) 16,23734:35
18 அல்-பகரா விளக்கவுரை (04-Jun-2010) 41,27701:10:24
19 அல்-பகரா விளக்கவுரை (07-May-2010) 21,69136:59
20 அல்-பகரா விளக்கவுரை (11-Feb-2011) 46,22901:18:51
21 அல்-பகரா விளக்கவுரை (14-May-2010) 45,61901:17:49
22 அல்-பகரா விளக்கவுரை (18-Jun-2010) 40,13501:08:28
23 அல்-பகரா விளக்கவுரை (21-May-2010) 26,11544:32
24 அல்-பகரா விளக்கவுரை (25-Feb-2011) 10,89318:33
25 அல்-பகரா விளக்கவுரை (25-Jun-2010) 21,46345:47
26 அல்-பகரா விளக்கவுரை (28-Jan-2011) 38,80101:06
27 அல்-பகரா விளக்கவுரை (28-May-2010) 40,55101:09:10
28 அல்-பகரா விளக்கவுரை (30-Apr-2011) 17,24936:47
29 அல்-பகரா விளக்கவுரை (4-Mar-2011) 15,13332:15
30 குர்ஆன் விளக்கவுரை: துபை: பிரிவு உபச்சார உரை. 15,99134:04
31 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 001) 15,94201:31:07
32 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 002) 13,21456:58
33 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 003) 10,01550:22
34 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 004) 11,89251:06
35 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 005) 13,34057:18
36 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 006) 14,34301:01:42
37 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 007) 14,59001:02:48
38 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 008) 13,91159:41
39 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 009) 9,66041:24
40 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 010) 15,74101:07:34
41 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 011) 13,12900:56:23
42 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 012) 15,71355:35
43 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 013) 16,72358:15
44 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 014) 21,02159:27
45 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 015) 18,95357:29
46 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 016) 12,49329:29
47 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 017) 16,73452:12
48 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 018) 21,79401:00:54
49 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 019) 31,32901:12:30
50 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 020) 16,91745:58
51 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 021) 22,20501:01:00
52 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 022) 24,36301:06:46
53 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 023) 21,97658:59
54 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 024) 30,12401:17:25
55 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 025) 24,73901:10:27
56 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 026) 19,65954:00
57 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 027) 26,50901:05:07
58 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 028) 11,71426:42
59 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 029) 32,46701:07:23
60 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 030) 17,64134:33
61 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 031) 29,76557:04
62 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 032) 29,67559:48
63 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 033) 32,39501:01:20
64 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 034) 34,49901:14:16
65 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 035) 18,29901:01:46
66 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 036) 18,13553:54
67 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 037) 17,73958:39
68 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 038) 17,74501:08:04
69 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 039) 13,54850:33
70 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 040) 16,98401:00:58
71 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 041) 14,95336:39
72 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 042) 13,90740:29
73 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 043) 15,50744:37
74 ஸுரா அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 044) 20,12701:02:15
75 அல்-பகரா விளக்கவுரை (18-May-2012) 36,83152:21
76 அல்-பகரா விளக்கவுரை (1-Apr-2011) 29,5911:03:05
77 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 053) 23,70949:02
78 அல்-பகரா விளக்கவுரை (பாகம் - 054) 45,96501:28:58
79 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (01-Mar-2015) 56,96701:09:26
80 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (05-Apr-2015) 38,61547:03
81 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (08-Mar-2015) 36,34451:45
82 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (10-May-2015) 48,26901:08:44
83 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (12-Apr-2015) 57,68901:10:27
84 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (15-Mar-2015) 49,22701:10:06
85 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (19-Apr-2015) 57,12701:09:46
86 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (24-May-2015) 42,68601:00:47
87 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (26-Apr-2015) 87,02701:14:19
88 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (31-May-2015) 33,42401:07:49
89 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (3-May-2015) 50,52001:11:56
90 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 124 (29-Mar-2015) 34,12748:31
91 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 125 (07-Jun-2015) 44,74301:03:42
92 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 126 (14-Jun-2015) 32,56701:02:36
93 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 127-128 (20-Jun-2015) 37,07631:38
94 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 127-128 (27-Jun-2015) 21,27736:13
95 அல்-பகரா விளக்கவுரை: ஆயத்: 129 (09-Aug-2015) 38,87801:06:21