ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

 

நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்க்கையிலே...

1. நபி (ஸல்) அவர்கள் பிறப்பு :20-04-570
திங்கட்கழமை,
ரபீஉல்அவ்வல்
பிறை 12

2. பிறந்த இடம் : மக்கா

3. பெற்றோர் :
அப்துல்லாஹ்.
அன்னை ஆமீனா.

4. பாட்டானார் : அப்துல் முத்தலீப்

5. தந்தை மரணம் :
நபி (ஸல்)அவர்கள் கருவில் இருக்கும் போது

6. தாயார் மரணம் :
நபி (ஸல்)அவர்களின் ஆறு வயதில்

7. பாட்டனார் மரணம் :
நபி (ஸல்)அவர்களின் எட்டு வயதில்

8. வளர்ப்பு :
பாட்டனாருக்குப் பின் பெரிய தந்தை அபூதாலிப்

9. செவிலித் தாய்மார்கள் :
ஹள்ரத் துவைஃபா (ரளி) என்ற அடிமைப் பெண் பின்பு
ஹள்ரத் ஹலிமா (ரளி)அவர்கள்

10. பட்டப் பெயர்கள் :
அல் அமீன் (நம்பிக்கைக்கு உரியவர்), அஸ்ஸாதிக்(உண்மையானவர்)

11. முதல் வணிகம் :
அன்னை கதீஜா (ரளி) அவர்களின் வணிகக் குழுவில் சேர்ந்து சிரியா தேசம் பயணம்

12. முதல் திருமணம் :
அன்னை கதீஜா (ரளி) அவர்களுடன்

13. மஹர் தொகை :
500 திர்ஹங்கள்

14. திருமணத்தை நடத்தி வைத்தவர் :
அபூதாலிப் அவர்கள்

15. நபி (ஸல்) அவர்கள் மனைவியர் :
அன்னை கதீஜா (ரளி),
அன்னை ஸவ்தா (ரளி),
அன்னை ஆயிஷா (ரளி),
அன்னை ஹஃப்ஸா (ரளி),
அன்னை ஜைனப் பின்த் குஜாமா (ரளி),
அன்னை உம்முஸல்மா (ரளி),
அன்னை ஜைனப் பின்த் ஜஹ்ஷ் (ரளி),
அன்னை ஜுவைரிய்யா (ரளி),
அன்னை உம்மு ஹபீபா (ரளி),
அன்னை ஸஃபிய்யா (ரளி),
அன்னை மைமூனா (ரளி),
அன்னை மரியத்துல் கிப்தியா (ரளி)

16. ஆண் மக்கள் :
காஸிம் (ரளி),
அப்துல்லாஹ் (ரளி),
இப்றாஹீம் (ரளி)
இவர்கள் குழந்தைப் பருவத்திலேயே மௌத்தாகிவிட்டார்கள்

17. பெண் மக்கள் :
ஜைனப் (ரளி),
ருகையா (ரளி),
உம்முகுல்தூம் (ரளி),
ஃபாத்திமா (ரளி)

18. பேரர்கள் :
அலீ (ரளி),
உமாமா (ரளி),
முஹ்சின் (ரளி),
ஹசன்(ரளி)
ஹுசைன் (ரளி)

19. ஊழியர்கள் :
பிலால் (ரளி),
அனஸ்(ரளி),
உம்மு அய்மன் மாரியா (ரளி)

20. அடிமை :
ஜைதிப்னு ஹாரிதா (ரளி)

21. பெருமானார் (ஸல்) அவர்களின்தகப்பனார் உடன் பிறந்தோர் :
மொத்தம்12 பேர். அவர்களில் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் ஹள்ரத்ஹம்ஜா (ரளி),
ஹள்ரத் அப்பாஸ் (ரளி)

22. பெருமானார் (ஸல்) அவர்களின்தாய் உடன் பிறந்தோர் :
மொத்தம் 6பேர். அவர்களில்இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள்
ஹள்ரத்அம்மாரா (ரளி),
ஹள்ரத்ஆத்திகா (ரளி),
ஹள்ரத்ஸஃபிய்யா (ரளி)

23. நபிப் பட்டம் கிடைத்தது :
40 – ம்வயதில் (கி.பி. 610)

24. நபிப் பட்டம் கிடைத்த இடம் :
ஹிரா குகை

25. முதல் வஹீ :
'இக்ரஃ பிஸ்மி' என்ற வசனம்

26. முதல் முதலாக ஈமான் கொண்டவர்கள் :
பெண்களில் - ஹள்ரத் அன்னை கதீஜா (ரளி),
சிறுவர்களில் -ஹள்ரத் அலீ (ரளி),
ஆண்களில் ஹள்ரத் அபூபக்கர் (ரளி),
அடிமைகளில் - ஹள்ரத் பிலால் (ரளி)

27. முஸ்லிம்களின் முதல் ஹிஜ்ரத் :
அபிசினியாவிற்கு,
நபித்துவம் 5 – ம்ஆண்டில்,
மன்னர் நஜ்ஜாஸி ஆட்சியில்

28. முதல் ஹிஜ்ரத் செய்தவர்கள் :
நபி (ஸல்) அவர்களின் மகள்
ருகையா (ரளி),
மருமகன் ஹள்ரத்உஸ்மான் (ரளி) மற்றும் ஆண்கள் 11பேர், பெண்கள் 4 பேர்

29. தாயிஃப் நகரில் தவ்ஹீத் :
நபித்துவ 10 – ம் ஆண்டில்,துணையாகச் சென்றவர் ஹள்ரத் ஜைது (ரளி)

30. மக்காவில் தீனழைப்பு:
13ஆண்டுகள்

31. மதீனாவிற்கு ஹிஜ்ரத் :
நபித்துவ14 – ம் ஆண்டில்

32. உடன் சென்றவர் :
ஹள்ரத்அபூபக்கர் (ரளி)

33. ஹிஜ்ரத்தின் போது மறைந்திருந்த குகை :
தௌர்

34. மதீனா சேர்ந்த நாள் :
ஈஸவி 25-09-622 - ல்

35. பத்ரு யுத்தம் :
ஹிஜ்ரி 2, ரமளான் மாதம்

36.தொழுகைக்கு பாங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது :
ஹிஜ்ரி - 2 ல்

37. நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் கஃபா கிப்லாவாக ஆக்கப்பட்டது :
ஹிஜ்ரி - 2 ல்

38. உஹது யுத்தம் : ஹிஜ்ரி - 3 ல்

39. அகழ் யுத்தம் : ஹிஜ்ரி - 5 ல்

40. ஹுதைபிய்யா உடன்படிக்கை : ஹிஜ்ரி - 6 ல்

41. மது ஹராமாக்கப்பட்டது :
ஹிஜ்ரி - 6 ல்

42. நபி (ஸல்) அவர்களின் புனித பல்ஷஹிதான யுத்தம் :
உஹது யுத்தம்.

43. நபி (ஸல்) அவர்களின்காலத்து போர்களில் சில :
பனூ முஸ்தலிக்,
ஹுனைன், தாயிப்,
பனூ கைனூக்,
பனூ நஸீர்,
பனூ குறைளா,
கைபர்,
மூத்தா,
தபூக்யுத்தங்கள்

44. மக்கா மீது படையெடுப்பு :
ஹிஜ்ரி - 8 ல்

45. மிஃராஜ் :
நபித்துவ 12 – ம்ஆண்டில்,
ரஜப் பிறை 27 திங்கட்கிழமை

46. தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டது :
மிஃராஜில்

47. ஹஜ் கடமை : ஹிஜ்ரி - 9 ல்

48. நபி (ஸல்) அவர்கள் ஹஜ்செய்தது :
ஹிஜ்ரி – 10

49. நபி (ஸல்) அவர்களின் தலையிலும் தாடியிலும் இருந்தமொத்த நரை முடிகள் :
17

50. நபி (ஸல்) அவர்கள் செய்த இறுதிப் பிரசங்கம் :
ஹஜ்ஜத்துல் விதாவில்

51. இறுதி வஹி : 110 – ம்அத்தியாயம்

52. நபி (ஸல்) அவர்கள் உலகை பிரிந்த நாள் :
ஹிஜ்ரி 10,
ரபீஉல்அவ்வல் பிறை 12, திங்கட்கிழமை

53. நபி (ஸல்) அவர்களின் புனித உடலை கழுவ நீர் எடுக்கப்பட்டகிணறு :
அரீஸ் கிணறு

54. நீராட்டியவர்கள் :
ஹள்ரத் அலீ (ரளி),
ஹள்ரத் அப்பாஸ் (ரளி),
ஹள்ரத்பழ்ல் (ரளி),
ஹள்ரத் குஸீ (ரளி),
ஹள்ரத் உஸாமா (ரளி),
ஹள்ரத் ஷக்ரான் (ரளி),
ஹள்ரத் உஸ்இப்னு கௌல்....!!!!


1 மரணம் நோக்கி...

மரணம் இறைவன் பால் எம்மை திசைதிருப்பி விடுகிறது. பாவங்களை விட்டும் தூரமாக்கிவிடுகிறது. உலகம் நிலையற்றது என்பதை மரணம் தான் நினைவூட்டிவிடுகிறது.

2 ஸிமம் தஃப்தரி (ZIMEM DEFTERI) - ஏழைகளின் கடனையடைத்தல்

உதுமானிய கிலாஃபத்தின் உன்னதமான ஆட்சியின்பொழுது, துருக்கிய வியாபாரிகள் தங்கள் கடைகளில் தங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் செலுத்தவேண்டிய பணத்தை (கடனை) ஒரு கணக்குப் புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருப்பார்கள். அந்தக் கணக்குப் புத்தகத்தின் பெயர்தான் ஸிமம் தஃப்தரி.

3 மௌலானா சாத்(தா.ப) அவர்களுக்காக ஜரோப்பாவிலுள்ள ஒருதாயியின் அன்பான செய்தி

ஆச்சரியமான விடயம், உங்களிடம் சமூக ஊடக சுயவிவரங்கள்(media profile) எதுவும் இல்லை. ஆனால், அல்லாஹ் உங்கள் பெயரையும் அந்தஸ்தையும் உலகின் நான்கு மூலைகளிலும் உயர்த்தியுள்ளான்.

4 பேசாமல் இரு, கதவை அல்லாஹ் எப்படித் திறக்கிறான் என்று பார்

வளைந்து போன உன் காரியங்கள் நேராகும்; உன் வலிகள் விரைவில் குணமாகும்.

5 (புத்தாண்டு) கொண்டாட்டங்களை விட மனித உயிர்கள் அற்பமானவையா..?

புத்தாண்டு இரவு தேவாலயங்களிலும் கோவில்களிலும் சிறப்பு பிரார்தனைகள் நடைபெற்றன. கடற்கரையில் மக்கள் வெள்ளம் புதிய ஆண்டின் துவக்கத்தை வரவேற்று மகிழ்ந்தது. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நடக்கக் கூடாதவைகள் எல்லாம் அரங்கேறியது.

6 அதுவென்ன சுன்னத் வல் ஜமாஅத்?
7 இறந்த பின் வாழ சந்தர்ப்பம்.
8 இங்கிலாந்து மசூதி வீடியோ சொல்லும் உண்மைகள்!
9 பாரதியும் இஸ்லாமும் - மாலன்
10 பயணியின் வாழ்க்கை - பேரா. ஹஸனீ
11 கண்ணாடி வாழ்கை - பேரா. ஹஸனீ
12 ஆடை அவிழ்ப்பு அழகாகுமா......
13 நபிகளாரும் காட்சிப்படுத்துதலும் (Visualization)
14 அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாம் - 02
15 அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாம் - 01
16 பெண்களிடம் மாற்றம் வேண்டும்
17 எம் சமூகம் இந்த உலகை ஆளும்
18 தவிர்ப்போம் நாற்காலி தொழுகைகளை...
19 வாய்ப்புகளை நழுவ விடாதீர்கள்!
20 பிரான்சால் நாடுகடத்தப் பட்டு பின்னர் பாராட்டப்பட்ட போராளி
21 மனம் திறந்த மடல் - மனம் திருந்திய தொண்டன்
22 ரமளானில் சமூக நலனுக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய துஆ
23 புனித மிஃராஜ் இரவு அமல்கள்!
24 புனிதமான ரஜப் மாதத்தின் மிஃராஜ் இரவின் சிறப்புகள்
25 மனைவிக்காக துஆ செய்வதும் ஒரு சுன்னத்!
26 மனித உடம்பின் 99 இரகசியங்கள் !
27 தஹஜ்ஜூத் தொழுகையின் சிறப்பு
28 எது வணக்கம்..?
29 விஞ்ஞானிகளுக்கெல்லாம்- விஞ்ஞானி.... அல்ஹாசன்விஞ்ஞானி!
30 அன்பு மனைவிகளுக்கு ! அருமையான உபதேசங்கள்!!
31 தமிழ்க் கலாச்சாரத்தை ஆதரிப்போம்.இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையைப் பாதுகாப்போம்.
32 இமாம் அபூ ஹனீஃபா (ரஹ்)
33 இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் கேள்வி பதில்கள் - யார்? யார்? (பாகம் 5)
34 இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் கேள்வி பதில்கள் - யார்? யார்? (பாகம் 4)
35 இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் கேள்வி பதில்கள் - யார்? யார்? (பாகம் 3)
36 இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் கேள்வி பதில்கள் - யார்? யார்? (பாகம் 2)
37 இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் கேள்வி பதில்கள் - யார்? யார்? (பாகம் 1)
38 தாயாருக்கு மருந்து வாங்க பணமில்லை ஆனாலும் வேண்டாம் இந்த நான்கு கோடி - ஜுனைத் ஜம்சேத்
39 மீலாது விழா கொண்டாடுவது கூடுமா?
40 இஸ்லாத்தில் பெண்களின் சிறப்பு:
41 நாட்டங்கள் நிறைவேற ஸலாத்துன் நாரிய்யா ஓதுவோம்
42 வைரங்கள் நாங்கள்! - பொது சிவில் சட்டம் பற்றி ஓர் இஸ்லாமிய பெண்
43 அறிவமுதூட்டிய எங்கள் ஆன்மீக ஆசான் கமாலுத்தீன் ஹள்ரத் கிப்லா அவர்கள்......பற்றிய ஒர் மலரும் நினைவு
44 ஆண் மகனின் வாழ்வியல் சோதனை !!!
45 மனைவியை_நேசிங்கள்..
46 தாயுடன் வாழும் வாய்ப்புப் பெற்றவர்களே!
47 அம்மா! அம்மா!
48 அந்த_ஏழைப்_பெண்ணின்_ஜகாத்‬!
49 இந்திய சுதந்திர போராட்ட நாயகர்கள்
50 செருப்புத் தொழிலாளியின் ஹஜ் பயணம்
51 இமாம்களும் மத்கபுகளும்.
52 பெற்றோர்க்கு மரியாதை செய்யுங்கள்.
53 சொர்க்கத்தில் முதலில் நுழையும் ஏழைப் பெண்மணி..!
54 பராஅத் இரவின் சிறப்புகள்
55 வாப்பா!
56 ஆண்ட்ராய்டு போனும் அண்ணலாரின் உம்மத்தும்!
57 கிராமமோ... நகரமோ... அவர்களை கண்காணித்த​படி இருப்பதே பாதுகாப்பது
58 கருத்துக்குக் கருத்தால் பதிலளிப்போம்!
59 என் கேள்விக்கு இறைவனின் பதில்!
60 அரிய பண்புகளைக் கொண்ட அல்கமா (ரலி)வின் குழு
61 இதிலென்ன வெட்கம்?
62 தாய் மடி தேடும் குழந்தைகள்: (வல்லூரின் கரங்களில் நாம்)
63 பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்
64 நொண்டிக் குதிரைக்குச் சறுக்கியதே சாக்கு !
65 கற்பில் கவனம் தேவை
66 வம்புக்கு இழுப்பதில் என்ன சுகம் இவர்களுக்கு?
67 புக்கூரும் (காலை நேரமும்) இறையருளும்
68 இஸ்திஃகாராவின் சிறப்பு
69 தஜ்ஜால் பற்றிய முன்னறிவிப்பும் பாதுகாப்பிற்கான வழிமுறையும்.
70 இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கோபம்!!!
71 உங்களையும் தாக்கலாம் இந்த நோய்!
72 தற்காலிக வாழ்க்கை முடிந்து, நிஜ வாழ்க்கை தொடங்கும்போது... (பாகம்-3/3)
73 தற்காலிக வாழ்க்கை முடிந்து, நிஜ வாழ்க்கை தொடங்கும்போது... (பாகம்-2/3)
74 தற்காலிக வாழ்க்கை முடிந்து, நிஜ வாழ்க்கை தொடங்கும்போது... (பாகம்-1/3)
75 ஏழு குணங்களை தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள்! நிம்மதி பெறுங்கள்!
76 கணவன் மனைவி – அற்புதமான விஷயங்கள்.
77 வீட்டுப் பெண்களின் வீடியோ போஸ்
78 எச்சரிக்கை: இப்போதாவது விழித்துக்கொள்வோம்.
79 இறுக்கமும் இரக்கமும்
80 இஷா தொழுகையும் இரவு உணவும்
81 கழிவறைகளில் கிப்லா முன்னோக்கப்பட கூடாது
82 மனிதன் உயிர்வாழ இன்றியமையாதது
83 தினமணி தலையங்கம்: 'இறைவா, எங்கே போகிறோம்?'
84 இறைவணக்கமும் இயலாமையும் (சேரில் அமர்ந்து தொழலாமா?)
85 மரணம் நம் கண்களை தழுவட்டுமே
86 முஸ்லிம் சமூகத்தின் வீட்டுமொழியாக வேண்டிய மொழி அறபு மொழி
87 பெயர்களை நினைவில் வைப்போம்
88 ஊடகங்கள் பரப்பிவரும் முன்ஜென்மபித்தலாட்டம்
89 இறை பிரியத்தோடு உலகில் தலைநிமிர்ந்து வாழ
90 ஹிஜ்ரீ பிறந்த வரலாறு
91 மனிதனுக்கான சுவனத்தை பரிந்துரைக்கும் இரண்டு விடயம்
92 சீனாவில் இஸ்லாம் அறிமுகம்
93 ஆட்சியை நாம் தேடவேண்டுமா? அல்லது ஆட்சி நம்மைத் தேடவேண்டுமா? (பாகம் 2/2)
94 முஸ்லீம் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி தொகை வழங்கும் தொண்டு நிறுவனங்கள் !...
95 ஒரு 2.5 கதை
96 ஆட்சியை நாம் தேடவேண்டுமா? அல்லது ஆட்சி நம்மைத் தேடவேண்டுமா? (பாகம் ½)
97 இம்ரானா விவகாரம் மீடியாக்கள் நடத்திய மானபங்கம்
98 உலகத்தில் யாருமே ஏழை இல்லை
99 பராஅத் இரவு –நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகள்பகைமையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம்
100 வ.உ.சி க்கு 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு கப்பல் வாங்கி கொடுத்த பக்கீர் முஹம்மதுவை தெரியுமா?
101 நம் துஆக்கள் ஏன் கபூலாவதில்லை?
102 நபிமொழியை மெய்ப்பித்தது இன்றைய விஞ்ஞானம்!!!
103 குறைகளை மறைத்தல்
104 உலகத்தூதர் கூறிய உண்மை சகோதரத்துவம்!
105 நல்ல பெண்மணி
106 பிஸ்மில்லாஹ் சொல்லியாச்சா...? பாரம்பரியமும் நாகரீகமும்
107 💥 யார் அந்த மாமனிதர்..?
108 ஈர்ப்பை விதைப்போம்!
109 ஒரே ஒரு கேள்வி 10 விதமான அற்புதமான பதில்கள்
110 யார் இந்த துலுக்கன்?
111 ஷஹீத் இமாம் ஹஸனுல் பன்னாவின் 10 அறிவுரைகள்
112 இவ்வுலகிலும் மறு உலகிலும் தன்னிறைவு தரக்கூடிய விஷயங்கள்
113 முஸ்லிம் உலகம் இஸ்லாத்தை தொலைத்து விட்டதா ?
114 உலமாக்களின் தகுதி… அந்தக் காலம் எப்போது வரும்
115 நிம்மதி - சிறுகதை
116 வாழும் இறைநேசர்களிடம் வாழ்த்துப் பெறுவோம் !
117    ஓ...மானிடனே,என்னை தெரிகிறதா?
118 சுலைஹாவின் தவறை உணர்த்திய கணவனின் கடிதம்!
119 நபி வழி வெற்றிக்கு வழி இஸ்லாத்தில் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியவை.
120  வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே !
121 உம்மதினரின் மீது பெருமானாரின் அளவு கடந்த அன்பு
122 விற்கப்படும் மார்க்கம்
123 அழகிய ஐம்பெருங் குணங்கள் !
124 தன்னம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் !
125 பார்வைகள் பலவிதம் !
126 நேர மேலாண்மை / திட்டமிடல்
127 பள்ளிக்கு அருகில் வாழ்வோம்
128 எச்சரிக்கை: தொலைக்காட்சியில் போட்டி என்ற பெயரில் மோசடி
129 அந்நியப் பெண்ணுடன் ஆண் - அந்நிய ஆணுடன் பெண் கைகுலுக்கலாமா?
130 தந்தைகளே! கவனியுங்கள்
131 வரலாறு புகட்டும் பாடம்
132 அல்குர்ஆன் என்னும் மதுரம்
133 முஸ்லிம்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
134 ஊருக்குள் விடாதீர்..விளம்பரமல்ல விபரீதம்!!
135 கஸ்டம்ஸில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்!
136 நாம் தான் முயல வேண்டும்.
137 உணரப் படாத தீமை சினிமா
138 குழந்தைகளிடம் செல்பேசி தராதீர்கள்!
139 காசாகும் குடும்ப அந்தரங்கங்கள். எச்சரிக்கை!!
140 கற்பா? கல்லூரியா?
141 நான் ஏன் முஸ்லிம் ஆனேன்? - முன்னாள் கன்னியாஸ்திரி!
142 கசாப்புத் தொழில் சிறந்தது....
143 சுவர்க்கத்தை பரிசாக பெற்றுத் தரும் நற்கிரியைகள்
144 நான் ஏன் முஸ்லிம் ஆனேன் ?
145 ரகசிய கேமராக்கள்: பெண்களே எச்சரிக்கை!
146 இருளை நோக்கிச்செல்லும் வெளிச்சமுள்ள சமுதாயம்! தீர்வு என்ன? எப்படி செயல்படுத்துவது?
147 செல்வந்தர் மகனுக்கு கூறிய மரண சாசனம். (சிறுகதை)
148 மேற்கத்திய கலாச்சாரம் TO இஸ்லாம்- முஸ்லிம் பெண்ணியவாதியின் பயணம்
149 என் ஹிஜாப் என் உரிமை!!!
150 சபைகளில் கண்ணியம் தவறும் கணவர்கள்
151 முகமாகும் பெண்கள்!!
152 நற்குணமே இஸ்லாத்தின் அடையாளமாகும்!
153 இவர் போல யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும்
154 உங்கள் தொலைபேசி ஒட்டுக் கேட்கப்படுகிறது?!
155 அன்புச் செல்வங்களுக்கு....(நமக்கும்) - கேள்வி பதில்கள்
156 செல்போன்கள்... ஜாக்கிரதை!
157 இணையதளத்தில் கனவன்-மனைவி அந்தரங்க உரையாடல் - ஒரு அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்
158 வெற்றியடைய 10 சுலபமான வழிகள் !
159 ஒரு வழிப்போக்கனின் வாழ்க்கைப் பயணம்!
160 மிஸ்டு காலா... பெண்களே எச்சரிக்கை!
161 ஈமானே-உன் விலையென்ன?
162 இஸ்லாமியரும்-எதிர் நீச்சலும்
163 நாளை நமதா? - ஏ.பி. முஹம்மது அலி ஐ.பி.எஸ். (ஓய்வு)
164 அமைதியாக இருந்தால் அமைதி வருமா ?
165 அமர்ந்தது போதும் எழுந்து வாருங்கள் பயணிப்போம்
166 பயங்கரவாதிகள் எல்லாம் முஸ்லிம்களா?
167 ஒளிரட்டும் பண்மைமிகு மீலாது விழாக்கள் ! ஒழியட்டும் வன்மையிலிருந்து மீளாத விழாக்கள் !!
168 கட்டாய மத மாற்றத்திற்கு இஸ்லாத்தில் இடமில்லை
169 மக்தப் மதரஸா ... ஒரு அமைதிப் புரட்சி
170 யுக முடிவின் இறுதிக்கட்டமா நெருங்கிவிட்டது?
171 "ஜம் ஜம்” தண்ணீர் தோன்றிய வரலாறு
172 மெட்ராஸ் ஐ - குறித்த உண்மைகள் :
173 ஹிஜ்ரீ பிறந்த தியாகங்களின் வரலாறு !
174 தாமிரபரணியை உறிஞ்ச வரும் 'பெப்சி' நிறுவன ஆலை
175 பிள்ளைகளை பாதுகாப்பாக வளர்க்க பெற்றோர்களுக்கு சில அழகிய வழி முறைகள்:
176 அறிவைத் தேடுவோம்!
177 தமிழ் மண்ணில் வேர் கொள்ள முடியவில்லை!
178 ஒரு மகன் தன் அப்பாவைப்பற்றி என்ன நினைக்கிறான்?
179 பெரியார் இஸ்லாத்தை ஏற்றாரா? ஏதிர்த்தாரா?
180 இந்திய முஸ்லிம்களின் முதல் எதிரி அல் காய்தா:
181 பிள்ளையாரப்பா பெரியப்பா,புத்திமதியை சொல்லப்பா
182 அவ்வளவு ஈமானா? அல்லாஹ்வின் மேல் அவ்வளவு நம்பிக்கையா?
183 என் மகனிடம் சொல்லுங்கள்:-ஒரு தாயின் மனக்குமுறல்!
184 சமூக நலத்திற்கு உகந்த சட்டம் எது?
185 “வேர்கள்” வரலாறு!
186 கருத்து வேறுபாடு சம்பந்தமாக சட்டங்கள்
187 என் மகனிடம் சொல்லுங்கள்:-ஒரு தாயின் மனக்குமுறல்!
188 கலீல் அஹ்மத் கீரனூரி (ரஹ்) அவர்களின் அல்அஃப்லாக் வல்அவ்காத் நூல் அறிமுகம்
189 மனிதனின் தேவை ! – மன அமைதி
190 யா அல்லாஹ் ரஜப் ஷஃபான் மாதங்களில் எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக. இன்னும் ரமளானை அடையச் செய்வாயாக
191 அண்ணல் நபிகளாரின் பொன் மொழிகள்-மெளனம் கொள்ளுங்கள்.
192 அல்லாஹ் அறிவுறுத்தும் அமுதமொழிகள்
193 பிரார்த்தனைகள் ஏன் ஏற்கப்படவில்லை?
194 மஸ்ஜித் (பள்ளிவாசல்)
195 பேச்சு,மெளனம்
196 ஜனாஸா - மைய்யத்
197 கிலாஃஃபா மறைவு: இந்தியா தடுமாறியது.. எகிப்து கவலையுற்றது
198 ஹஜ் யாத்திரை - சில சிந்தனைகள் !!!
199 ஜெனரல் எர்வின் ரோமல் கண்ட காலித் இப்னு வலீத் (ரலி )
200 முஸ்லிம்களை ஏன் பயங்கரவாதிகளாக சித்தரிக்க முற்படுகிறார்கள்?
201 வெளிநாடுகளில் வேலை செய்யும் என் சகோதரர்களே!
202 அரிஸ்டாட்டில் முதல் நியூட்டன் வரை
203 இறை நேசர்கள்- தொடரும் விளக்கம்
204 வலிமார்கள் என்பவர்கள் யார்?
205 காயிதே மில்லத் முஹம்மது இஸ்மாயீல் ஸாஹிப் அவர்களின் பதில் சொல்லும் பாங்கு
206 அமைதியாக இருந்தால் அமைதி வருமா ?
207 மனித குல விரோதி
208 எனது பெயர் ஜனாஸா!
209 பாபரா ராமர் கோயிலை இடித்திருப்பார்???
210 கடன் கொடுப்போரும் வாங்குவோரும் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை
211 மோடியை விட்டு 2002 ஏன் விலகாது?
212 இஸ்லாம் வாள் முனையில் பரப்பப்பட்டதா?
213 வதைக்கும் விவாகரத்து வழக்குகள்
214 ஹிந்து - குறித்து இஸ்லாம்!
215 தமிழரும் இசுலாமியரும்
216 குர்ஆன் மக்தப் - காலத்தின் தேவை!
217 இஸ்லாம் மிருக வதையை தூண்டுகின்றதா?
218 மில்லர் கண்ட குர்ஆனின் அதிசயங்கள்
219 முஹம்மது(ஸல்) எனக்கு நடுநிலையானவர்
220 முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கு ஒரு கடிதம்
221 அயோத்தி ராமன் அழுகிறான் -கவிஞர் வைரமுத்து
222 துருக்கி மன்னரின் விலை 10 பொற்காசுகளே!
223 கற்பனைகளும் இஸ்லாமும்
224 வணங்கி மகிழ்கிறோம் - ஆச்சிரியம் ஆனால் உண்மை.
225 சுத்தம் பேணுவோம்,நுரையீரலை காப்போம்!
226 நபிகள் நாயகத்தை வசைபாடிப் படம் எடுத்தவர்....
227 மது ஒரு பெரும் பாவம்
228 மகாத்மா காந்தி, பெரியார் சந்திப்பு
229 பெற்றோர்களைப் பேணுவோம்!
230 யார் இவர்? பேச்சாளர்..போர் வீரர்..இராணுவ தலைவர்..
231 சுவர்க்கம் பூமியில் விற்கப்படும் ( தொடர்-3)
232 உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்வதுபற்றி இஸ்லாம்
233 தவ்பா என்னும் பாவமன்னிப்பின் சிறப்புகள்!
234 சுவர்க்கம் பூமியில் விற்கப்படும் ( தொடர்-2)
235 சுவர்க்கம் பூமியில் விற்கப்படும் ( தொடர்-1)
236 இதயத்தை கவனமா பாத்துக்கங்க!
237 இமாம்களை கண்ணியம் செய்வோம்!
238 உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு நண்பர்கள் எழுதிய கடிதம்.
239 மறுமை வாழ்வை நேசிப்போம்!
240 நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! (தொடர் 8 - முடிவு)
241 சொல்லின் செல்வர் எம்.எம். பீர் முஹம்மது சாகிப்
242 சுதேசி சிந்தனைகள்.......
243 உள்ளத்தை தூய்மை படுத்துவோம்!
244 கல்வி நல்லோர்களின் சொத்து!
245 மனிதர்களுக்கு மீன்கள் சொல்லும் பாடம்!
246 வாழ்க்கைக்கு உதவும் வாய்மைமொழிகள்! (தொடர்- 1)
247 வாழ்க்கைக்கு உதவும் வாய்மைமொழிகள்! (தொடர்- 2)
248 பாராளுமன்ற தேர்தலும் முஸ்லிம்களின் நிலைபாடும்!
249 தொடர்பூடக ஒழுக்கவியல்: அல்குர்ஆனின் வழிகாட்டல்
250 உண்ணுவதிலும்,குடிப்பதிலும் தூய்மையை பேணுவோம்!
251 நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! (தொடர் 7)
252 செயற்கைக் கருத்தரிப்பும் வாடகைத் தாயும்!
253 அறிவைத் தேடுவோம்!
254 ஆக்காதீர் ஆசனங்களாக
255 நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! (தொடர் 5, 6)
256 நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! (தொடர் 3)
257 நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! (தொடர் 4)
258 மோதினார் அப்பாவின் கதை அல்ல நிஜம்
259 நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! (தொடர் 1)
260 நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! (தொடர் 2)
261 ஸுபுஹ் தொழுகையும் நாமும் ???
262 ஆஸாத் விசாவா?உஷார்,உஷார்!
263 அதிகாலை நேரமும் சுபுஹுத் தொழுகையும்
264 தன்பக்கமா? தன்னிகரற்ற கொள்கையின் பக்கமா?
265 சமுதாய தலைவர்களே சிந்தியுங்கள்!
266 படிப்பினையூட்டும் ஒரு நிகழ்வு!
267 உபதேசம் என்பது உலமாக்களின் தனி உடைமையா?
268 பெண் குழந்தை ஒரு பாக்கியம்
269 டாக்டர் ஜாகீர் ஹுசைன் – கல்வியுடன் சுகாதாரத்தையும், ஒழுக்கத்தையும் கற்றுத்தந்தவர்
270 வெப்கேமிரா...எச்சரிக்கை...!
271 நான் ஒருத்தனிடம் ஏமாந்தேன் நீ என்னிடம் ஏமாறு என்பதே மல்டி லெவல் மார்கெட்டிங் - AMWAY Products
272 மனமகிழ் குடும்பம்:நல்லதோர் குடும்பத்தலைவி!
273 மனமகிழ் குடும்பம்: நல்லதோர் குடும்பத் தலைவன்
274 விசுவரூபம் ஒரு விளக்கம்
275 விஸ்வரூபமும் முஸ்லீம்களும்.
276 மதுவை ஒழிப்போம்,மாதுவை காப்போம்!
277 வாழ்க்கைக்காக ஒரு மரணம்
278 கண்ணாடிகள் கவனம்
279 360 மூட்டுக்கள் (எலும்பு இணைப்புக்கள்) Bone Joints..! ( 7-ம் நூற்றாண்டு முன்னறிவிப்பு )
280 ஷைத்தானின் விரோதிகளும், நண்பர்களும்
281 ஹஜ்ரத் அலி (ரலி) அவர்களின் அறிவுரைகள்
282 துஆக்கள் ஏன் ஒப்புக்கொள்ளப் படுவதில்லை?
283 சிந்திக்க தவறும் ஆண்களுக்கு மட்டும்
284 கருத்து வேறுபாடுகள்.
285 நபியவர்கள் எங்கள் உயிருக்கு மேல்
286 ஹிஜாபுக்குப்பின் கண்ட வாழ்க்கை
287 யூத கிருத்துவ வக்கிரப்படமும் விமர்சனங்களை வென்ற விண்புகழ் வேந்தரும்
288 பொறுத்தோம்! ஆனால் பொறுக்கமாட்டோம் யா ரஸூலுல்லாஹ்!
289 தஜ்ஜால் Vs டெலிவிஷன்
290 ஓ! என் இளைய சமுதாயமே!
291 இதயத்தை பாதுகாக்க யோசனைகள்!
292 வீண் செலவு வேண்டாமே